[vc_row][vc_column][vc_column_text][rev_slider alias=”slider-1″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][company_info items_group=”%5B%7B%22company_information_icon%22%3A%22fa%20fa-phone-square%22%2C%22company_information1%22%3A%22HOTLINE%2024%2F7%22%2C%22company_information2%22%3A%220908%20828%20115%22%2C%22company_information3%22%3A%220938%20828%20115%22%7D%2C%7B%22company_information_icon%22%3A%22fa%20fa-clock-o%22%2C%22company_information1%22%3A%22Gi%E1%BB%9D%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%22%2C%22company_information2%22%3A%22L%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%2024%2F24%22%2C%22company_information3%22%3A%22Nh%E1%BA%ADn%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20su%E1%BB%91t%20tu%E1%BA%A7n%22%7D%2C%7B%22company_information_icon%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%2C%22company_information1%22%3A%22%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%22%2C%22company_information2%22%3A%22Trung%20Ch%C3%A1nh%2C%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n%22%2C%22company_information3%22%3A%22M%E1%BB%B9%20H%C3%B2a%2C%20H%C3%B3c%20M%C3%B4n%22%7D%2C%7B%22company_information_icon%22%3A%22fa%20fa-envelope-open%22%2C%22company_information1%22%3A%22Email%22%2C%22company_information2%22%3A%22muoixuanpp%40gmail.com%22%2C%22company_information3%22%3A%22Ph%E1%BA%A3n%20h%E1%BB%93i%20trong%2012h%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][welcome_note welcome_note_group=”%5B%7B%22welcome_note_li%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20%C4%91%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Di%20gi%C3%A1%20r%E1%BA%BB%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%2C%20Long%20An%2C%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%2C%20T%C3%A2y%20Ninh%22%7D%2C%7B%22welcome_note_li%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20ri%C3%AAng%2C%20kho%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%2C%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%2C%20khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%2C%20c%C3%B4ng%20ty…%22%7D%2C%7B%22welcome_note_li%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20c%C3%A1c%20ki%E1%BB%87n%20h%C3%A0ng%20k%C3%ADch%20th%C6%B0%E1%BB%9Bc%20l%E1%BB%9Bn%2C%20h%C3%A0ng%20si%C3%AAu%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20si%C3%AAu%20tr%E1%BB%8Dng%20an%20to%C3%A0n%22%7D%2C%7B%22welcome_note_li%22%3A%22T%E1%BB%95ng%20%C4%91%C3%A0i%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%2024%2F7%2C%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%83%20ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20t%E1%BB%91i%20%C4%91a%20chi%20ph%C3%AD%22%7D%2C%7B%22welcome_note_li%22%3A%22Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20h%E1%BA%ADu%20m%C3%A3i%20chu%20%C4%91%C3%A1o%20d%C3%A0nh%20cho%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20th%C3%A2n%20thi%E1%BA%BFt%2C%20chi%E1%BA%BFt%20kh%E1%BA%A5u%20%25%20cao%22%7D%5D” welcome_note_bg=”92″ welcome_note_title=”Xe Cẩu Xuân Mười – Hóc Môn, TPHCM” welcome_note_des=”Công ty TNHH vận tải thương mại Xuân Mười chuyên cho thuê xe cẩu, xe đầu kéo gắn cẩu và cung cấp dịch vụ cẩu hàng, vận chuyển hàng bằng xe cẩu tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.” welcome_img=”351″ welcome_title=”Công ty TNHH vận tải thương mại Xuân Mười – Hóc Môn, TPHCM” welcome_des1=”Công ty Xuân Mười đã và đang hoạt động trên thị trường TPHCM trong lĩnh vực cho thuê xe cẩu và cung cấp dịch vụ cẩu hàng tận nơi với mức giá tốt nhất. Đội xe của chúng tôi gồm có các loại xe cẩu đời mời từ 5 tấn đến 25 tấn và các dòng xe đầu kéo gắn cẩu của Mỹ.” welcome_des2=”Chúng tôi đã thực hiện hàng trăm dự án cẩu hàng hóa từ kích thước nhỏ đến hàng siêu trường siêu trọng. Đối tác của chúng tôi là nhưng kho xưởng, nhà máy và cả các cá nhân cần di chuyển hàng hóa trọng lượng nặng cần đảm bảo an toàn.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][about_cargo about_cargo_group=”%5B%7B%22about_cargo_image%22%3A%22373%22%2C%22ab_overlay_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22about_cargo_overlay_icon%22%3A%22fa%20fa-search-plus%22%2C%22about_cargo_overlay_icon_page_link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxecauxuanmuoi.com%2Fcho-thue-xe-cau-tu-hanh-doi-moi-tai-tphcm%2F%22%2C%22about_cargo_icon%22%3A%22fa%20fa-anchor%22%2C%22about_cargo_info1%22%3A%22Xe%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BB%B1%20h%C3%A0nh%20TPHCM%5Cn%22%2C%22about_cargo_info2%22%3A%22%C4%90%E1%BB%99i%20ng%C5%A9%20xe%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BB%B1%20h%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Di%22%7D%2C%7B%22about_cargo_image%22%3A%22371%22%2C%22ab_overlay_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22about_cargo_overlay_icon%22%3A%22fa%20fa-search%22%2C%22about_cargo_overlay_icon_page_link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxecauxuanmuoi.com%2Fdich-vu-cau-hang-gia-re-tai-tphcm%2F%22%2C%22about_cargo_icon%22%3A%22fa%20fa-exchange%22%2C%22about_cargo_info1%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20TPHCM%5Cn%5Cn%22%2C%22about_cargo_info2%22%3A%22C%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%22%7D%2C%7B%22about_cargo_image%22%3A%22370%22%2C%22ab_overlay_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22about_cargo_overlay_icon%22%3A%22fa%20fa-archive%22%2C%22about_cargo_overlay_icon_page_link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxecauxuanmuoi.com%2Fcho-thue-xe-dau-keo-gan-cau-doi-moi-tai-tphcm%2F%22%2C%22about_cargo_icon%22%3A%22fa%20fa-headphones%22%2C%22about_cargo_info1%22%3A%22Xe%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%20HCM%5Cn%22%2C%22about_cargo_info2%22%3A%22Cho%20thu%C3%AA%20xe%20r%C6%A1%20mooc%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%22%7D%2C%7B%22about_cargo_image%22%3A%22372%22%2C%22ab_overlay_color%22%3A%22rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)%22%2C%22about_cargo_overlay_icon_page_link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxecauxuanmuoi.com%2Fdich-vu-cau-hang-sieu-truong-sieu-trong-tai-tphcm%2F%22%2C%22about_cargo_icon%22%3A%22fa%20fa-expand%22%2C%22about_cargo_info1%22%3A%22C%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20qu%C3%A1%20kh%E1%BB%95%20HCM%5Cn%22%2C%22about_cargo_info2%22%3A%22C%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20si%C3%AAu%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20si%C3%AAu%20tr%E1%BB%8Dng%22%7D%5D” about_cargo_title=”Dịch vụ xe cẩu của công ty Xuân Mười” about_cargo_des=”Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu và dịch vụ cẩu hàng chuyên nghiệp, uy tín và giá rẻ tại TPHCM, Long An, Bình Dương, Tây Ninh. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][company_gallery our_cargo_overlayy_color=”rgba(0,0,0,0.8)” company_gallery_group=”%5B%7B%22company_gallery_img%22%3A%22357%22%2C%22company_gallery_title2%22%3A%22Xe%20c%E1%BA%A9u%202%20t%E1%BA%A5n%20-%205%20t%E1%BA%A5n%22%2C%22company_gallery_des%22%3A%22Cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20c%E1%BB%A1%20nh%E1%BB%8F%20t%E1%BB%AB%202-5%20t%E1%BA%A5n%20v%C3%A0%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u.%20Xe%20c%E1%BA%A9u%20%C4%91%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Bi%2C%20m%E1%BB%A9c%20gi%C3%A1%20%C6%B0u%20%C4%91%C3%A3i%20cho%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20m%E1%BB%8Di%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di!%22%7D%2C%7B%22company_gallery_img%22%3A%22358%22%2C%22company_gallery_title2%22%3A%22Xe%20c%E1%BA%A9u%207%20t%E1%BA%A5n%20-%2015%20t%E1%BA%A5n%20%22%2C%22company_gallery_des%22%3A%22Cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BA%A7m%20trung%20t%E1%BB%AB%207%20t%E1%BA%A5n%20-%2015%20t%E1%BA%A5n%20v%C3%A0%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20t%E1%BA%A1i%20kho%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20c%E1%BB%A7a%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng.%20Xe%20%C4%91%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Bi%2C%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3%20ph%E1%BA%A3i%20ch%C4%83ng%2C%20t%C3%A0i%20x%E1%BA%BF%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%22%7D%2C%7B%22company_gallery_img%22%3A%22359%22%2C%22company_gallery_title2%22%3A%22Xe%20c%E1%BA%A9u%2015%20-%2025%20t%E1%BA%A5n%22%2C%22company_gallery_des%22%3A%22Cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BB%B1%20h%C3%A0nh%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%20k%C3%ADch%20th%C6%B0%E1%BB%9Bc%20l%E1%BB%9Bn%20chuy%C3%AAn%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20si%C3%AAu%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20si%C3%AAu%20tr%E1%BB%8Dng.%20Xe%20m%E1%BB%9Bi%2C%20t%C3%A0i%20x%E1%BA%BF%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%20v%C3%A0%20gi%C3%A1%20t%E1%BB%91t%20nh%E1%BA%A5t%20khu%20v%E1%BB%B1c%22%7D%2C%7B%22company_gallery_img%22%3A%22360%22%2C%22company_gallery_title2%22%3A%22Xe%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%22%2C%22company_gallery_des%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20cho%20thu%C3%AA%20xe%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%20gi%C3%A1%20r%E1%BA%BB%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%20gi%C3%BAp%20v%E1%BB%ABa%20di%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20v%E1%BB%ABa%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20linh%20%C4%91%E1%BB%99ng%20tr%C3%AAn%20to%C3%A0n%20tuy%E1%BA%BFn%20TPHCM%2C%20Long%20An%2C%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%22%7D%5D” company_gallery_title=”Đội xe cẩu và xe đầu kéo gắn cẩu của công ty Xuân Mười”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][core_value core_req_background_over=”rgba(9,43,71,0.9)” core_value_group=”%5B%7B%22core_value_name%22%3A%22%C4%90inh%20V%C4%83n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%22%2C%22core_value_desig%22%3A%22Gi%C3%A1m%20%C4%91%E1%BB%91c%20c%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Xu%C3%A2n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%22%2C%22core_value_quote%22%3A%22M%E1%BB%8Di%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20v%C3%A0%20t%E1%BA%A5t%20c%E1%BA%A3%20c%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20c%C3%B3%20m%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BB%81u%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ti%E1%BA%BFn%20h%C3%A0nh%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20th%E1%BA%ADn%20tr%E1%BB%8Dng%20v%C3%A0%20an%20to%C3%A0n%20nh%E1%BA%A5t.%20C%C3%A1c%20ki%E1%BB%87n%20h%C3%A0ng%2C%20v%E1%BA%ADt%20th%E1%BB%83%20l%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C6%B0%E1%BB%A3ng%20c%E1%BA%A9u%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20kh%E1%BA%A3o%20s%C3%A1t%20c%E1%BA%A9n%20th%E1%BA%ADn.%20Song%20song%20v%E1%BB%9Bi%20%C4%91%C3%B3%20l%C3%A0%20vi%E1%BB%87c%20t%C3%ADnh%20to%C3%A1n%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20v%C3%A0%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20h%C3%A0ng%20sao%20cho%20ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20nh%E1%BA%A5t%20cho%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch.%5CnH%C3%A3y%20li%C3%AAn%20h%E1%BB%87%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20ngay%20h%C3%B4m%20nay%20%C4%91%E1%BB%83%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20b%C3%A1o%20gi%C3%A1%20v%C3%A0%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20nh%C3%A9!%5CnHOTLINE%2024%2F7%3A%200938%20828%20115%22%7D%5D” core_req_background=”215″ core_value_title1=”AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT” core_value_title2=”AN TOÀN LÀ NỀN TẢNG CHO THÀNH CÔNG” request_a_quote_title=”Yêu cầu báo giá” request_a_quote_sub_title=”Mọi thông tin của quý khách được cam kết bảo mật 100%”]


   Ghi chú bổ sung
   • Hàng dễ vỡ
   • Máy móc công nghiệp
   • Nông sản
   • Siêu trường siêu trọng
   • Thiết bị y tế
  [/core_value][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][company_progress company_progress_group=”%5B%7B%22progress_flat_icon%22%3A%22flaticon-people-2%22%2C%22company_progress_des1%22%3A%22H%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%22%2C%22company_progress_count%22%3A%22354%22%2C%22company_progress_des2%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt%20v%C3%A0%20ho%C3%A0n%20th%C3%A0nh%20t%E1%BB%91t%20%C4%91%E1%BA%B9p%20354%20h%E1%BB%A3p%20%C4%91%E1%BB%93ng%20cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20v%C3%A0%20xe%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%2C%20Long%20An%2C%20T%C3%A2y%20Ninh%2C%20B%C3%ACnh%20D%C6%B0%C6%A1ng%2C%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai%2C%20B%C3%ACnh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20v%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20t%E1%BB%89nh%20kh%C3%A1c%22%7D%2C%7B%22progress_flat_icon%22%3A%22flaticon-people-1%22%2C%22company_progress_des1%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20t%E1%BA%A1i%20TPHCM%22%2C%22company_progress_count%22%3A%22295%22%2C%22company_progress_des2%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20295%20d%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20theo%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20t%E1%BA%A1i%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%99%20gia%20%C4%91%C3%ACnh%2C%20c%C6%A1%20quan%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%2C%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%2C%20khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%2C%20kho%20ch%E1%BB%A9a%20h%C3%A0ng%2C%20c%C3%A2y%20xanh%20c%C3%B4ng%20vi%C3%AAn%20v%C3%A0%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20h%C3%A0ng%20h%C3%B3a%20kh%C3%A1c…%22%7D%2C%7B%22progress_flat_icon%22%3A%22flaticon-transport-1%22%2C%22company_progress_des1%22%3A%22Cho%20thu%C3%AA%20xe%20c%E1%BA%A9u%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%22%2C%22company_progress_count%22%3A%22145%22%2C%22company_progress_des2%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20cho%20thu%C3%AA%20xe%20%C4%91%E1%BA%A7u%20k%C3%A9o%20g%E1%BA%AFn%20c%E1%BA%A9u%20t%E1%BA%A1i%20c%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C3%A1c%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20cao.%20%C4%90%C3%B3%20l%C3%A0%20v%C3%AC%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20xe%20%C4%91%E1%BB%9Di%20m%E1%BB%9Di%2C%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20an%20to%C3%A0n%20%C4%91%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20v%C3%A0%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3%20minh%20b%E1%BA%A1ch%20t%E1%BA%A1o%20s%E1%BB%B1%20tin%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%20tuy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%91i!%22%7D%2C%7B%22progress_flat_icon%22%3A%22flaticon-ship%22%2C%22company_progress_des1%22%3A%22C%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20si%C3%AAu%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20si%C3%AAu%20tr%E1%BB%8Dng%22%2C%22company_progress_count%22%3A%22128%22%2C%22company_progress_des2%22%3A%22C%C3%B4ng%20ty%20Xu%C3%A2n%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20c%E1%BA%A9u%20h%C3%A0ng%20si%C3%AAu%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20si%C3%AAu%20tr%E1%BB%8Dng%20cho%20c%C3%A1c%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20v%C3%A0%20doanh%20nghi%E1%BB%87p.%20Ti%C3%AAu%20bi%E1%BB%83u%20l%C3%A0%20c%E1%BA%A9u%20c%C3%A2y%20xanh%2C%20s%E1%BA%AFt%20th%C3%A9p%2C%20b%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A9a%20c%E1%BB%A1%20l%E1%BB%9Bn%2C%20th%C3%B9ng%20container…%22%7D%5D” company_progress_title=”Những thành tựu của công ty Xuân Mười” company_progress_des=”Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cẩu hàng và vận chuyển hàng tại TPHCM và các tỉnh lận cận. Chúng tôi đã đạt được những thành tích nhất định và có được sự tin tưởng của hàng trăm khách hàng thân thiết!”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][front_page_blog front_page_blog_title=”Blog xe cẩu – xe đầu kéo gắn cẩu Xuân Mười Hóc Môn” front_page_blog_des=”Chào các bạn! Blog xe cẩu – xe đầu kéo gắn cẩu là nơi công ty TNHH Xuân Mười chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm cũng như bí quyết trong quá trình cẩu hàng cũng như kết nối với các khách hàng và đối tác!”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]